Các chứng chỉ chất lượng và các chính sách của HAMECO

CÁC CHỨNG NHẬN ORBE ĐẠT ĐƯỢC

 

Chứng chỉ ISO 13485:2003

 

Chứng chỉ ISO 13485:2012

 

 

Chứng nhận của Bộ Y Tế

 

 

Chính sách chất lượng - môi trường

Chính sách trách nhiệm xã hội

popup

Số lượng:

Tổng tiền: